Подгрупа на бисквитки Бисквитки Използвани бисквитки Срок на съответствието на бисквитките
promo-ceresit.bg OptanonConsent, eupubconsent, OptanonAlertBoxClosed 1st Party 365 days, 365 days, 365 days
www.promo-ceresit.bg AWSALB, fontsReady, AWSALBCORS 1st Party 7 days, 184 days, 7 days
cookielaw.org __cfduid 3rd Party 30 days
Подгрупа на бисквитки Бисквитки Използвани бисквитки Срок на съответствието на бисквитките
promo-ceresit.bg _gat_UA-, _ga, _gid 1st Party 0 days, 730 days, 1 days
Подгрупа на бисквитки Бисквитки Използвани бисквитки Срок на съответствието на бисквитките
youtube.com YSC, VISITOR_INFO1_LIVE 3rd Party