ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „Късметът ти се усмихва с Ceresit

В периода от 01.09.2023 до 30.11.2023 г.: закупи продукти с марка Ceresit на обща стойност 50 лв. с ДДС , регистрирай касовите бележки на www.promo-ceresit.bg и участвай за:

Моментни награди чрез завъртане на колело на късмета: 400 шапки Ceresit и 40 раници AMERICAN TOURISTER

Големи награди: 8 комплекта саунд бар система SAMSUNG HW-B550 БЕЗЖИЧЕН СУБУФЕР  и телевизор SAMSUNG UE-65CU7172 4K Ultra HD LED SMART TV, TIZEN, 65.0 ", 163.0 см ще бъдат теглени от агенцията чрез платформа за теглене на случаен принцип Random name winner. Участниците от едно теглене не могат да участват в останалите тегления със същата бележка. Ако в новия период регистрират нова касова бележка, то те участват в тегленето за съответния период.

Как да участвам?

1. Купи продукти с марка CERESIT и запази касовите бележки. В промоцията участват CERESIT (лепила за плочки СМ 11, СМ 12, СМ 13, СМ 16, СМ 17, СМ 25, СМ 29, СМ 49; фугиращи смеси СЕ 33, СЕ 40, СЕ 43, СЕ 79, СЕ 89; алтернативна хидроизолация CL 51, ленти за хидроизолация CL 152; санитарен силикон CS 25)

2. Регистрирай касовите бележки, като въведеш номер на касовата бележка, заедно със сумата на покупката на продукт/и с марка CEREIST на www.promo-ceresit.bg.

3. При регистриране на касови бележки за обща сума 50 лв.на един касов бон или фактура, можеш да завъртиш онлайн колело на късмета и да спечелиш веднага една от моментните награди: шапка Ceresit или раница AMERICAN TOURISTER.

4. Тегленето на 8 комплекта SAMSUNG HW-B550 БЕЗЖИЧЕН СУБУФЕР и телевизор Samsung SAMSUNG UE-65CU7172 4K Ultra HD LED SMART TV, TIZEN, 65.0 ", 163.0 см, ще бъде извършено чрез платформа за теглене на случаен принцип Random name winner:

15.09. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.09. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

10.10. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

20.10. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.10.  1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

10.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

20.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

Всеки участник се задължава да пази касовите бележки до края на кампанията и да ги предостави в оригинал или копие за валидация в случай, че спечели награда.

Участниците могат да се включат в кампанията и с регистриране на фактури в оригинал или копие. В случаите, в които на касовата бележка не могат да се видят закупените продукти, трябва да се приложи стокова разписка. Всички точки в Официалните правила на кампанията, в които се споменава касова бележка, важат и за участие с фактури.

Участниците от едно теглене не могат да участват в останалите тегления със същата бележка. Ако в новия период регистрират нова касова бележка, то те участват в тегленето за съответния период.

Участието в играта е обвързано с покупка.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията „Късметът ти се усмихва с Ceresit ” се организира и провежда от „Хенкел България“ ЕООД и Медияпост Хит Мейл България ЕООД (заедно наричани „Организатори” и поотделно съответно ХЕНКЕЛ и АГЕНЦИЯТА).

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост „ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на интернет страницата www.promo-ceresit.bg.

2.3. Организаторите на Кампанията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на интернет страницата www.promo-ceresit.bg.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

Кампанията „Късметът ти се усмихва с Ceresit” се организира и провежда на територията на Република България в търговските обекти, в които можете да намерите продукти Ceresit (лепила за плочки СМ 11, СМ 12, СМ 13, СМ 16, СМ 17, СМ 25, СМ 29, СМ 49; фугиращи смеси СЕ 33, СЕ 40, СЕ 43, СЕ 79, СЕ 89; алтернативна хидроизолация CL 51, ленти за хидроизолация CL 152; санитарен силикон CS 25) и които издават касова бележка с описание на закупените артикули или касови бележки, съпътствани със стокова разписка за съответните продукти, издадена от компютър. Търговски обекти, издаващи фактури за закупени продукти с описанието на закупените артикули.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията стартира на 1 септември и продължава до 30 ноември 2023 г. включително.

4.2. Организаторите на Кампанията имат право да променят сроковете й в изключителни случаи, ако важни причини налагат това, като известяват за това на интернет страницата www.promo-ceresit.bg.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Кампанията е валидна за всички лица, спазили условията за участие в играта.

5.2. В кампанията нямат право да участват служителите на Организаторите, всички обслужващи агенции, всички магазини, в които се продават продукти с марка Ceresit, както и членовете на техните семейства.

5.3. В случай, че Организаторите открият или установят нередовен участник по реда на 5.1. и 5.2., то те имат право, по своя преценка, да не го допуснат до участие в тегленето на наградите или да анулират получената от него/нея награда, за което се съставя констативен протокол на комисия от представители на Организатора и Агенцията.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:

6.1. Моментните награди, които могат да бъдат спечелени със завъртане на рулетката са 400 бр. шапки Ceresit и 40 бр. раници AMERICAN TOURISTER.

6.2. Тегленето на 8 комплекта саунд бар система SAMSUNG HW-B550 БЕЗЖИЧЕН СУБУФЕР  и SAMSUNG UE-65CU7172 4K Ultra HD LED SMART TV, TIZEN, 65.0 ", 163.0 см ще се извършва с теглене чрез жребий от агенцията. Участниците от едно теглене не могат да участват в останалите тегления със същата бележка. Ако в новия период регистрират нова касова бележка, то те участват в тегленето за съответния период:

15.09. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.09. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

10.10. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

20.10. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.10.  1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

10.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

20.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

6.3. Участието в кампанията се осъществява след покупка/и на продукти с марка Ceresit (лепила за плочки СМ 11, СМ 12, СМ 13, СМ 16, СМ 17, СМ 25, СМ 29, СМ 49; фугиращи смеси СЕ 33, СЕ 40, СЕ 43, СЕ 79, СЕ 89; алтернативна хидроизолация CL 51, ленти за хидроизолация CL 152; санитарен силикон CS 25) на обща стойност минимум 50 лв. с ДДС и попълване на информация на интернет страницата www.promo-ceresit.bg.

Информация от касовите бележки от покупка на продукт с марка Ceresit (номер, дата) на продуктите с информация за стойността на покупката трябва да бъдат предоставени при участие.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ НА УЕБСТРАНИЦА www.promo-ceresit.bg.

7.1. Участникът купува продукти с марка CERESIT (лепила за плочки СМ 11, СМ 12, СМ 13, СМ 16, СМ 17, СМ 25, СМ 29, СМ 49; фугиращи смеси СЕ 33, СЕ 40, СЕ 43, СЕ 79, СЕ 89; алтернативна хидроизолация CL 51, ленти за хидроизолация CL 152; санитарен силикон CS 25) и посещава интернет страницата www.promo-ceresit.bg, за да се включи в кампанията. Участникът попълва регистрационна форма, в която се съдържа информация за следните данни:

    • Име

    • Фамилия

    • Телефонен номер

    • Имейл

За успешна регистрация всеки участник трябва да се съгласи с Общите условия на кампанията, с Политика на поверителност на Хенкел България ЕООД и с това, че ще пази оригинал или копие на касовата бележка за валидиране на участието си в кампанията до изтеглянето и обявяването на печелившите.

7.2. Регистрира касовата бележка, като въведе номер, заедно със сумата на покупката на продукт/и с марка CEREIST (пример: номер – 3142; стойност на продукти Ceresit – 55,40 лв.)

Примерна регистрация за участие*:

*Данните в примерната регистрация не са реални, а са само с демонстрационна цел.

7.3. При регистриране на касови бележки на обща стойност минимум 50 лв.с ДДС участникът може да завърти колелото и да спечели веднага 1 от 400 шапки и 40 раници AMERICAN TOURISTER. Тегленето на 8 комплекта саунд бар система SAMSUNG HW-B550 БЕЗЖИЧЕН СУБУФЕР  и SAMSUNG UE-65CU7172 4K Ultra HD LED SMART TV, TIZEN, 65.0 ", 163.0 см ще се извършва с теглене чрез жребий от агенцията. Участниците от едно теглене не могат да участват в останалите тегления със същата бележка. Ако в новия период регистрират нова касова бележка, то те участват в тегленето за съответния период:

15.09. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.09. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

10.10. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

20.10. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.10.  1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

10.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

20.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

7.4. Участието в кампанията се осъществява единствено онлайн на www.promo-ceresit.bg.

7.5. Клиентът има право да получи само една награда от завъртането на колелото, независимо от стойността на покупката/покупките от регистрираните касови бележки в www.promo-ceresit.bg.

7.6. Всеки регистриран, независимо дали е спечелил от моментните награди или не, участва автоматично в тегленето на големите награди 8 комплекта саунд бар система SAMSUNG HW-B550 БЕЗЖИЧЕН СУБУФЕР  и телевизор SAMSUNG UE-65CU7172 4K Ultra HD LED SMART TV, TIZEN, 65.0 ", 163.0 см ще се извършва чрез жребий от агенцията. Участниците от едно теглене не могат да участват в останалите тегления със същата бележка. Ако в новия период регистрират нова касова бележка, то те участват в тегленето за съответния период:

15.09. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.09. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

10.10. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

20.10. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.10.  1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

10.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

20.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ. ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Тегленето на големите 8 комплекта саунд бар система SAMSUNG HW-B550 БЕЗЖИЧЕН СУБУФЕР  и телевизор SAMSUNG UE-65CU7172 4K Ultra HD LED SMART TV, TIZEN, 65.0 ", 163.0 см ще се извърши, както следва:

15.09. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.09. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

10.10. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

20.10. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.10.  1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

10.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

20.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

30.11. 1 комплект саунд бар система SAMSUNG и телевизор SAMSUNG

Тегленето ще бъде извършено чрез платформа за теглене на случаен принцип Random name winner.

Печелившите от играта ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон и e-mail на страницата www.promo-ceresit.bg. Организаторите ще се свържа

т в рамките на 3 работни дни с печелившите участници.

За да разберете дали печелите, можете да свържете с организаторите на: e -mail: info@promo-ceresit.bg

След получаване на информация на печеливш участник той е длъжен да предостави копие/снимка на касови бележки за продукти Ceresit на стойност над 50 лв. с ДДС, закупени в периода на кампанията, най-късно 7 дни след получаването обаждането, че е спечелил наградата. При липса на касови бележки или неполучени документи, печелившият участник се дисквалифицира. Наградите от дисквалифицираните участници се разпределят за следващото теглене на голяма награда.

Организаторите ще направят верификация на предоставените документи до 1 седмица след получаването им.

8.2. Наградите се получават по куриер най-късно 14 дни след получаването на документите, удостоверяващи покупка (касова белегка, стокова разписка, фактура)

При получаване на награда по куриер спечелилият се задължава да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11).

При отказ да попълни Приемо-предавателен протокол за получаване на наградата и Декларация за получаване на награда (виж част 11), печелившият участник ще бъде дисквалифициран и няма да получи награда.

8.3. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

8.4.Невъзможност за свързване

При невъзможност за свързване с обявените печеливши по телефона и e-mail, наградите остават за следващото теглене. Всеки може да провери дали е сред печелившите на website www.promo-ceresit.bg или на info@promo-ceresit.bg, фейсбук страницата на Ceresit, Instagram Ceresit и да предяви претенция за своята награда най-късно до 1 седмица, след получаването на обаждане от агенцията, че печели, като се ангажира да предостави и копие/снимка на касови бележки към организаторите в този период.

ЧАСТ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Не се допуска размяна на награда срещу пари и/или паричен еквивалент.

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторите на кампанията не носят отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение по отношение на Общите правила.

10.2. Организаторите на кампанията не отговарят за погрешно заявена информация от участниците по тази кампания.

10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8.1., се считат за невалидни.

Може да зададете въпроси, свързани с кампанията по e-mail: info@promo-ceresit.bg

ЧАСТ 11. ЛИЧНИ ДАННИ

(1) Администратор на личните данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) на регистриралите се в Промоцията участници е Организаторът – “Хенкел България” ЕООД, ЕИК:203767229 със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт:

с. Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-33 или по електронна поща на адрес:

dataprotection_bulgaria@henkel.com 

Обработващ личните данни е “Медияпост Хит Мейл България ЕООД” ООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 131468795, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София, бул. Петър Дертлиев 25,  ет.2 , представлявано от Христо Радичев, e-mail: office@mediaposthitmail.bg

Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 единствено и само по повод и за целите на Промоцията.  В случай на спечелване на награда Участниците в Промоцията дават изричното си съгласие предоставените от тях лични данни (три имена, адрес за доставка, адрес на електронна поща и телефон да бъдат събрани, обработвани и използвани единствено и само за цели, свързани с Промоцията. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази глава. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1/един/ месец след датата на приключване на Промоцията, след която дата същите ще бъдат заличени.

Администраторът и обработващите личните данни се задължават да обработват личните данни, предоставени от участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 за получаване на новини и промоции от Хенкел България ЕООД.  Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, извън посочените в тази глава. Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 5 години, съгласно Условията.

(2) Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване

2.1. Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта

За целите на участието в Играта, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име,  телефонен номер, имейл адрес, които участниците въвеждат в регистрационната форма на Играта.

Основание за обработване е легитимния интерес и даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който, приемайки условията на играта, се съгласява с обработването на посочените лични данни. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.
Личните данни ще бъдат съхранявани за срок от 1/един/ месец след датата на приключване на Промоцията, респективно получаване на наградата, след която дата същите ще бъдат заличени.
В срока на обработване на данните, Организаторът може да се свързва с Участниците на посочените от тях данни за контакт за целите на идентифицирането и получаване на наградите.  

2.2 Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.


С цел получаване на награда, и спазване на законовите изисквания за деклариране на предоставената награда, в допълнение на вече посочените лични данни, печелившият участник следва да предостави и адрес за получаване на наградата.
Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес, телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в играта и предоставяне на награда съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.


2. 3. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с деклариране на наградите на стойност над 100 лева.


Основание за обработване на име и ЕГН на печелившите големите награди по чл. 10.2. е законово задължение във връзка с деклариране на предоставената на печелившия участник награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква в от ОРЗД във връзка с чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.


(3). Получатели/категории получатели на данните

1. Личните данни, необходими за участие с играта и получаване на наградите, ще се обработват от администратора на данни и обслужващите агенции по силата на договор за възлагане.
2. Личните данни необходими за деклариране на предоставената награда – име и ЕГН ще бъдат предоставени на Национална агенция за приходите по силата на законово установеното данъчно задъложение по чл. 73 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица.


(4). Срокове за обработване/заличаване на личните данни

(1) Данните, необходими за участие в играта, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец след публикуване на името на съответния печеливш участник на сайта на Организатора.
(2) Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно адрес и телефонен номер ще бъдат заличени 1 месец след получаване на наградата от печелившия участник.

(3) Личните данни, необходими за деклариране на наградата за данъчни цели– име и ЕГН, ще бъдат обработвани в срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

(4) Съгласие за получаване на рекламни съобщения след края на промоцията:

Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД чрез регистрационната форма за участие в промоцията, се съгласяват да предоставят следните данни:

Данни за контакт (име, имейл и телефонен номер)

 За целите на:

·                    Получаване на реклама (по поща, в браузър, в приложение и както е посочено по-долу, ако предоставите допълнително съгласие),

·                    предлагане на технически консултации, като употреба на продукти и консултации

·                    предлагане на онлайн услуги, като електронно обучение и уебинари

·                    комуникация във връзка със събития

За постигане на избраните цели Хенкел може

-              Да комбинира на гореизброените данни с други данни, които са законно събрани от Хенкел за вас, например от томболи или други дейности на уебсайта, и

-               

Хенкел ще съхранява данните само докато съгласието е валидно за срок от 5 години, след което данните ще бъдат заличени по съответния ред.

За повече информация относно начина, по който Хенкел обработва вашите лични данни, моля вижте https://www.ceresit.bg/bg/meta/footer-nav/data-protection-statement.html

Можете да оттеглите съгласието си с ефект за в бъдеще по всяко време, на адрес: седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт: с.Мировяне, п.к. 1289, София област, Завод за строителни смеси Хенкел България ЕООД, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес: dataprotection_bulgaria@henkel.com.

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

(5) Вашите права, като субект на данни

Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.

Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта, може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.

При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено, включително по имейл на длъжностното лице по защита на личните данни.

В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Повече информация може да намерите на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg, електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.

Събирането и обработката на личните данни се базира на легитимен интереси законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата, информиране на печелившите участници и изпращане на наградите, както и за нуждите на данъчното законодателство съгласно чл. 12 по-долу.

Всеки Участник има гарантирано право на достъп, корекция, изтриване, ограничаване обработването или на преносимост на данните съгласно Регламента за защита на личните данни, на адрес: седалище и адрес на управление: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, данни за контакт: гр. София 1766, Бизнес Парк София, сграда 2, етаж 4, както и на телефон 02/806-39-00 или по електронна поща на адрес: dataprotection_bulgaria@henkel.com

Оттеглянето на съгласието не влияе върху законосъобразността на обработката, основана на съгласието, преди неговото оттегляне.

 „Хенкел България“ ЕООД и свързани с него лица няма да препращат предоставите лични данни на трети страни, освен за  деклариране на наградата до съответните данъчни органи в съответствие с данъчното законодателство.

Допълнителна информация

Допълнителна информация за политиката на Организатора за защита на личните данни при използване на сайта www.ceresit.bg с всичките му функционалности:

https://www.ceresit.bg/bg/meta/footer-nav/data-protection-statement.html

Съобразно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всеки от участниците, предоставили личните си данни, има право на достъп до собствените си лични данни, които е дал във връзка с участието си в играта, има право да иска поправка на тези данни, има право да иска личните му данни да бъдат заличени и има право да подаде жалба до Комисия за защита на личните данни на Република България в случай на злоупотреба с неговите лични данни. В случай, че лице, което вече се е регистрирало за участие в промоцията, подаде искане за заличаване на личните му данни преди приключване на Промоцията, регистрацията му ще се счита за невалидна и същият няма да има право да продължи участието си.

Част 12.  ФОРС МАЖОР

Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от Официалните Правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства. 

ЧАСТ 13. ПУБЛИЧНОСТ 

Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията и в период 60 календарни дни след края й.